Zaznacz stronę

Regulamin

1. Na terenie hostelu obowiązuje absolutny zakaz palenia wyrobów tytoniowych, spożywania alkoholu oraz środków narkotyzujących i/lub substancji psychotropowych. Zakaz palenia obowiązuje na terenie budynku i przed wejściem do klatki. W przypadku potwierdzonych podejrzeń, iż dana osoba pali/paliła w pomieszczeniach hostelowych, zostaje ona obciążona karą grzywny wysokości 200 zł. W przypadku odmowy uregulowania należności, recepcjonista i/lub menager mają prawo wezwać funkcjonariuszy Policji/Straży Miejskiej i ochrony.

2. Doba hostelowa trwa od 15.00 do 11.00.

3. Cisza nocna w hostelu obowiązuje w godzinach od 22:00 do 7:00. Po godzinie 22.00 należy przestrzegać ciszy nocnej zarówno na terenie hostelu jak i w całym budynku oraz w jego bezpośredniej okolicy.

4. Podczas pobytu w hostelu Goście są zobowiązani do przestrzegania zasad porządku publicznego i współżycia sąsiedzkiego na terenie całego budynku oraz jego sąsiedztwa.

5. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w pokojach. Wszystkie rzeczy wartościowe można zdeponować na recepcji.

6. Nie kwaterujemy wieczorów kawalerskich.

7. Łóżko w pokoju przeznaczone jest tylko i wyłącznie dla jednej osoby.

8. Goście ponoszą pełną finansową odpowiedzialność za zniszczenie mienia hostelu.

9. Zwierzęta na teren hostelu mogą być wprowadzone jedynie po uprzednim ustaleniu z pracownikiem hostelu.

10. Gość może zostać poproszony o opuszczenie hostelu, bez możliwości zwrotu równowartości ceny noclegu, w przypadku nieodpowiedniego zachowania, naruszającego porządek hostelu, godność innych osób i/lub ich dobra osobiste. W przypadku agresywnego zachowania Gościa i odmowy opuszczenia hostelu, Recepcja jest upoważniona do wezwania funkcjonariuszy: Policji/Straży Miejskiej/funkcjonariuszy ochrony.

11. Hostel dysponuje zapleczem gastronomicznym (kuchnia samoobsługowa). Gość jest zobowiązany do pozostawienia po sobie porządku w kuchni.

12. W celu przedłużenia odbywanego pobytu, należy zgłosić taką potrzebę na recepcji nie później niż na 12 h przed zaplanowanym końcem odbywanego pobytu. Hostel nie gwarantuje dostępności miejsc.

13. W celu skrócenia odbywanego pobytu, należy zgłosić taką potrzebę na recepcji nie później, niż na 12h przed rozpoczęciem się doby hostelowej, którą Gość chce anulować. W przypadku nie dotrzymania tego terminu, Gość nie może ubiegać się o zwrot równowartości za anulowaną noc.

14. We wszelkich sprawach nieujętych w regulaminie, a dotyczących funkcjonowania hostelu, zapewniania porządku, ochrony mienia oraz przestrzegania zasad kultury, Goście hosteli są zobowiązani do stosowania się do zaleceń recepcjonisty i/lub managera.